vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050

ZMIANA GODZIN

NIEDZIELNYCH MSZY ŚW.

Od września Msza św. o godz. 7:00 
będzie przesunięta na 7:30, poprzedzona
Godzinkami ku czci NMP i Wypominkami o 7:00
Pozostałe Msze św: 9:00, 10:30, 12:00, 18:00.


Uroczystość Bożego Ciała

Opublikowano: piątek, 04 czerwiec 2021 Kacper W

000 20210604 1398820011Tegoroczna Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej przypadająca 3 czerwca 2021 r. zgromadziła w Sanktuarium św. Józefa wielu wiernych chcących oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu. W ciągu dnia sprawowane były Msze Święte wg porządku niedzielnego, a o godzinie 16:00 odprawiona została Eucharystia w intencji parafian, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, po której wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami Zazamcza.

W liturgii słowa wierni usłyszeli o zawarciu Przymierza Mojżeszowego przez pokropienie krwią i o oczyszczającej nasze sumienia Krwi Chrystusowej. Ewangelia św. Marka ukazała ustanowienie ofiary Nowego Przymierza, podczas której Jezus podał uczniom swoje Ciało i Krew.

W swoim kazaniu Ks. Proboszcz nawiązał do czytań mszalnych, ukazując chęć wielokrotnego zawierania przez Boga przymierza z ludźmi, na co chętnie się oni godzili. 010 20210604 1896881423

010 20210604 1896881423
Niestety natura ludzka w swej zmienności zaczyna zrywać kontakt z Bogiem, gdy Jego miłość wydaje się być zbyt wymagająca. Pomimo tego, Jezus zawsze pozostaje otwarty na człowieka i jest gotów odnawiać zawarte z nim na krzyżu Nowe i Wieczne Przymierze. Pamiątką tej zbawczej męki jest Eucharystia. a my jako lud wiernych, powinniśmy otaczać ją czcią, dzięki czemu otrzymujemy owoce odkupienia. Jezus dał nam wolną wolę, dlatego do nas należy wybór, czy pójdziemy w Jego stronę zachowując z Nim Przymierze, czy postanowimy je dalej zrywać.

Ksiądz Kustosz nawiązując do słów św. Pawła VI, stwierdził, że człowiek potrzebuje w swoim życiu sacrum, Boga, ale szuka Go nie tam, gdzie najłatwiej Go znaleźć. Wzbrania się przed oddaniem czci Bogu, który stał się człowiekiem, a nie waha się uniżyć przed człowiekiem, który siebie chciałby uczynić bogiem. A przecież On czeka na nas zawsze w Kościele, w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. W życiu należy zatem znaleźć czas dla Pana Boga, zarówno w kalendarzu rocznym, terminarzu miesięcznym, rozkładzie tygodniowym jak i w planie dnia. Ważny jest też głos Jezusa, na który powinniśmy posłusznie odpowiadać, jak uczniowie wezwani do przygotowania Ostatniej Paschy. 028 20210604 2065781423

028 20210604 2065781423
Bez poświęcenia swojego czasu Bogu – nie usłyszymy jak do nas przemawia i tym samym nie będziemy świadomi, ile Jego próśb skierowanych do nas zignorowaliśmy, przez co straciliśmy wiele dobra, łask i pomocy dla nas samych i naszych bliźnich.

Po Eucharystii wyruszyła procesja eucharystyczna, na czele której niesiony był krzyż. Dalej wspólnoty parafialne i przedstawiciele wiernych nieśli sztandary, feretrony, szarfy i wizerunki Świętych Kościoła. Kolejno szli ministranci, dziewczynki sypiące kwiatkami i kapłan niosący Najświętszy Sakrament. Procesja zatrzymywała się przy czterech okolicznościowych ołtarzach.

076 20210604 1207195691Przy pierwszym ołtarzu przygotowanym przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym przy Szkole Podstawowej nr 22 Ks. Proboszcz odśpiewał Ewangelię mówiącą o przygotowaniach do uczty ofiarnej, z której Jezus wyruszył do Ogrodu Oliwnego. Wspólna modlitwa koncentrowała się wokół tematu godnego składania ofiary Najwyższemu Majestatowi.

Drugi ołtarz zbudowany został przez wspólnotę Żywego Różańca przy ul. Pogodnej. Tam ks. Piotr Kaczmarek zaśpiewał fragment Ewangelii wg św. Marka. Ukazane zostało rozmnożenie chleba oraz przypomnienie, że Eucharystia jest pokarmem duszy. Po niej prosiliśmy w modlitwie, aby Pan Bóg, zachował nas od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.

Procesję do następnego ołtarza usytuowanego przy ul. Radosnej poprowadził ks. Bogusław Laskowski. Po dotarciu do trzeciego ołtarza przygotowanego przez rodziny naszej parafii, słowo Boże przypomniało nam scenę wędrówki uczniów Jezusa do Emaus, którzy rozpoznali Go przy łamaniu chleba. W pokornej modlitwie przepraszaliśmy za brak wiary i szacunku do Eucharystii.

Ostatni, czwarty ołtarz wykonany przez wspólnotę katechetów, ustawiony został na przedniej ścianie kościoła. Tam, ks. Damian Bułakowski zaśpiewał Ewangelię zawierającą modlitwę Jezusa o jedność, czego znakiem jest Eucharystia. W modlitwie prosiliśmy Pana Boga, aby uwolnił nas od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy posilają się Najświętszym Sakramentem.

096 20210604 1546019971

096 20210604 1546019971
Ostatnią częścią uroczystej procesji Bożego Ciała było odśpiewanie hymnu "Ciebie Boga wysławiamy". Po nim nastąpiło błogosławieństwo uczestników procesji eucharystycznej Najświętszym Sakramentem i przeniesienie Pana Jezusa do tabernakulum. Ks. Janusz Bartczak podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tak pięknej uroczystości oraz wszystkim wiernym za świadectwo pójścia ulicami osiedla za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Oktawie Bożego Ciała, podczas której będziemy wychodzić na procesję wokół Kościoła, by dalej w duchu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa wielbić Pana i oddawać Mu swoją cześć, tworząc prawdziwą chrześcijańską jedność, bez której trudno funkcjonować w każdej ludzkiej wspólnocie i która jest zapowiedzią szczęścia w niebie… tego szczęścia, które jest owocem odkupienia… tego odkupienia, którego pamiątkę mamy w Eucharystii… tej Eucharystii, której chcemy oddawać cześć… tę cześć, która jest należna tylko Bogu… temu Bogu, który jest w każdym z nas niezmienne zakochany.

Zdjęcia: Juliusz Wasieleski >>KLIK<<

032 20210604 1744356821

rok sw jozefa

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej